• darkblurbg

Algemene voorwaarden


Kantoorklachtregeling

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden ontvangt u bij uw eerste opdrachtbevestiging. Zij dienen ervoor om duidelijkheid te scheppen in de voorwaarden waaronder wij onze diensten verlenen. Mocht onze dienstverlening onverhoopt toch hebben geleid tot een klacht, dan heeft u de mogelijkheid deze klacht in te dienen op een wijze die de Orde van Advocaten voorschrijft. Wij zouden het evenwel waarderen als u ons eerst rechtstreeks in kennis stelt van uw klacht. Mogelijk komen wij daar wel uit. Mocht u dat niet willen of mocht dat niet tot het door u gewenste resultaat hebben geleid, dan kunt u gebruik maken van onze kantoorklachtregeling.

Complimenten

Niet alleen uw klachten zijn welkom, maar uiteraard ook uw complimenten. Daar doen we het tenslotte voor! U kunt uw waardering tonen door iets achter te laten op onze Linkedin- pagina.