• darkblurbg

Mr W.H. Boomstra  heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 
- de Algemene Praktijk

De algemene praktijk valt uiteen in het civiele (burgerlijke recht), het bestuursrecht en het strafrecht. Mr Boomstra heeft zich na zijn specialisatie in het strafrecht tevens verdiept in het civiele recht en het bestuursrecht in welke zaken hij met veel verve optreedt.
- Strafrecht 
Mr Boomstra is gespecialiseerd in het strafrecht evenals het jeugdstrafrecht. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring en heeft zich dan ook ontwikkeld tot een bevlogen strafpleiter. Hij staat niet alleen volwassen, maar ook jeugdigen bij in veel verschillende strafzaken zoals bij een (poging) doodslag, een gewapende overval of in een drugszaak. 
- Personen- en familierecht
Het personen- en familierecht omvat veel verschillende soorten zaken zoals echtscheidingsprocedures, alimentatiezaken en omgangsregelingen. Mr Boomstra weet door zijn jarenlange ervaring hoe hij uw zorgen weg kan nemen en weet de zaak tot een goed einde te brengen. 

Mr A.D. van Koningsveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 
- de Algemene Praktijk
De algemene praktijk valt uiteen in het civiele (burgerlijke recht), het bestuursrecht en het strafrecht. Mr Van Koningsveld is afgestudeerd in zowel burgerlijk recht als strafrecht en heeft zich sinds 2007 ook verdienstelijk gemaakt op het gebied van bestuursrecht. Mr Van Koningsveld is klassiek geschoold, wat betekent dat zij zich heeft verdiept in alle rechtsgebieden en ook op al deze gebieden in rechte optreedt. Zij is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht, inhoudende alle geschillen tussen (rechts)personen onderling waaronder huurrecht, arbeidsrecht, onrechtmatige daad, verzekeringsrecht, consumentenrecht en algemeen contractenrecht. En zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd. Dat zijn alle geschillen tussen de burger en de overheid. 
- Strafrecht  
Mr Van Koningsveld is tevens gespecialiseerd in het strafrecht, waarin zij bijstand verleent in alle commune zaken, van een verkeersovertreding tot een moordzaak. 

Op grond van deze registraties zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Daarnaast zijn Mr W.H. Boomstra en Mr A.D. van Koningsveld ook actief in andere rechtsgebieden. Hieronder een omschrijving van alle rechtsgebieden waarin Mr W.H. Boomstra en Mr A.D. van Koningsveld actief zijn. 

Strafrecht
Bent u verdachte in een strafzaak, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan u proactief en daadkrachtig bij. U kunt ons al inschakelen als u wordt aangehouden maar ook als u een strafbeschikking ontvangt waar u het niet mee eens bent of een dagvaarding heeft ontvangen. Ook als u niet tevreden bent over de uitspraak van de rechter, kunt u ons inschakelen voor de behandeling van het hoger beroep.

Personen-, familie- en erfrecht
Personen-, familie- en erfrecht is een groot rechtsgebied en raakt de kern van uw bestaan. Om die reden is het prettig als u bij één kantoor al deze zorgen neer kunt leggen. Dan hoeft u uw verhaal niet steeds opnieuw te vertellen en leren wij uw persoonlijke omstandigheden steeds beter kennen. Dat vertaalt zich eigenlijk altijd naar een betere rechtsbijstand.

Het familierecht omvat niet enkel echtscheidingen. Te denken valt ook aan kinder- en partneralimentatie, verdeling van de huwelijksgemeenschap, bijstand bij mediationgesprekken, zorg- en omgangsregelingen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen (Bureau Jeugdzorg) en kinderontvoeringen. Ook bij verbreking samenwonen kunt u bijstand behoeven, bijvoorbeeld omdat u een gezamenlijke woning bezit.

Daarnaast bestaat het erfrecht, dat wil zeggen de afwikkeling van nalatenschappen. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Onder het personenrecht vallen onder meer bewindvoering en naamswijziging.

Huurrecht en vastgoed
Zowel huurders als verhuurders kunnen bij ons terecht voor alle zaken die met het huurrecht te maken hebben. Naast het huurrecht zijn wij ook gespecialiseerd in vastgoed, zowel adviserend als procederend.

Arbeidsrecht
Dreigt ontslag of heeft u een conflict op het werk, dan bent u bij ons in goede handen. Dat geldt ook voor werkgevers die een werknemer willen ontslaan – al dan niet op staande voet – of die een vaststellingsovereenkomst nodig hebben vanwege een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Wanprestatie en onrechtmatige daad
Als een ander inbreuk maakt op uw rechten of zijn verplichtingen jegens u verwijtbaar niet nakomt, dan wilt u daar uiteraard tegen optreden. Wij doen dit graag voor u.

Verzekeringsrecht
Verzekeraars verzekeren u graag, maar uitkeren proberen ze zoveel als mogelijk te vermijden. Het kan zijn dat de verzekeraar op goede gronden weigert om uw schade te vergoeden, maar het komt helaas ook voor dat de weigering ten onrechte is. Soms erkent de verzekeraar wel dat uw schade onder de dekking van de verzekering valt, maar wordt u het niet eens over de hoogte van de uitkering. Als u dan onjuiste informatie aanlevert om de hoogte van de uitkering te doen vaststellen, kan het zelfs zo zijn dat u alsnog uw recht op een schadevergoeding in het geheel verliest. Ook als u niet met opzet die onjuiste informatie heeft gegeven. Daarom is het van belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat. En daarbij geldt: hoe eerder, hoe beter.

Sociale zekerheidsrecht
Komt u in aanmerking voor een uitkering bijvoorbeeld vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of omdat u niet langer kunt voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan, maar wordt een uitkering aan u geweigerd, dan kunt u bij ons terecht. Ook als u een uitkering heeft ontvangen, maar deze vervolgens bij u wordt teruggevorderd.


Consumentenrecht 
Het consumentenrecht biedt u bescherming tegen aankopen die niet voldoen aan de eisen die u daaraan mocht stellen. Maar dat recht moet u nog wel zien te halen. En daarbij kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.

Rijbewijs
Wij kunnen u bijstaan ingeval uw rijbewijs is ingevorderd vanwege een overtreding van de Wegenverkeerswet. Bijvoorbeeld omdat u met te veel alcohol op achter het stuur bent gekropen of te snel hebt gereden. Zowel in de procedure tegen het Openbaar Ministerie als de procedure tegen het CBR. Voor rijbewijszaken hanteren wij afzonderlijke tarieven om u zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

Incasso
U heeft werkzaamheden verricht of producten geleverd, maar uw rekeningen blijven onbetaald. Als de rekeningen niet betwist worden door uw debiteur of als voldoende vast staat dat u deze rekeningen terecht betaald wenst te krijgen, dan kunt u middels een incasso-kort geding uw rekeningen snel betaald krijgen. Ook wanneer een kort geding niet mogelijk is, kunnen wij de incasso voor u verzorgen.

Bestuursrecht
Onder het bestuursrecht vallen alle geschillen tussen burger en overheid die niet onder het strafrecht vallen. Wij kunnen u bijstaan als u de overheid nodig heeft, bijvoorbeeld voor een vergunning, of als de overheid u heeft opgedragen om iets te doen terwijl u meent dat zulks ten onrechte is.

Advies
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, kunnen wij u vanzelfsprekend ook in en vroeg stadium bijstaan, juist om geschillen later te voorkomen. Als u vroeg investeert in goed advies, kan dat u later advocaat- en proceskosten voorkomen. En slapeloze nachten natuurlijk.