• darkblurbg

Strafrecht
Bent u verdachte in een strafzaak, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan u proactief en daadkrachtig bij. U kunt ons al inschakelen als u wordt aangehouden maar ook als u een strafbeschikking ontvangt waar u het niet mee eens bent of een dagvaarding heeft ontvangen. Ook als u niet tevreden bent over de uitspraak van de rechter, kunt u ons inschakelen voor de behandeling van het hoger beroep.

Personen-, familie- en erfrecht
Personen-, familie- en erfrecht is een groot rechtsgebied en raakt de kern van uw bestaan. Om die reden is het prettig als u bij één kantoor al deze zorgen neer kunt leggen. Dan hoeft u uw verhaal niet steeds opnieuw te vertellen en leren wij uw persoonlijke omstandigheden steeds beter kennen. Dat vertaalt zich eigenlijk altijd naar een betere rechtsbijstand.

Het familierecht omvat niet enkel echtscheidingen. Te denken valt ook aan kinder- en partneralimentatie, verdeling van de huwelijksgemeenschap, bijstand bij mediationgesprekken, zorg- en omgangsregelingen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen (Bureau Jeugdzorg) en kinderontvoeringen. Ook bij verbreking samenwonen kunt u bijstand behoeven, bijvoorbeeld omdat u een gezamenlijke woning bezit.

Daarnaast bestaat het erfrecht, dat wil zeggen de afwikkeling van nalatenschappen. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Onder het personenrecht vallen onder meer bewindvoering en naamswijziging.

Huurrecht en vastgoed
Zowel huurders als verhuurders kunnen bij ons terecht voor alle zaken die met het huurrecht te maken hebben. Naast het huurrecht zijn wij ook gespecialiseerd in vastgoed, zowel adviserend als procederend.

Arbeidsrecht
Dreigt ontslag of heeft u een conflict op het werk, dan bent u bij ons in goede handen. Dat geldt ook voor werkgevers die een werknemer willen ontslaan – al dan niet op staande voet – of die een vaststellingsovereenkomst nodig hebben vanwege een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Wanprestatie en onrechtmatige daad
Als een ander inbreuk maakt op uw rechten of zijn verplichtingen jegens u verwijtbaar niet nakomt, dan wilt u daar uiteraard tegen optreden. Wij doen dit graag voor u.

Verzekeringsrecht
Verzekeraars verzekeren u graag, maar uitkeren proberen ze zoveel als mogelijk te vermijden. Het kan zijn dat de verzekeraar op goede gronden weigert om uw schade te vergoeden, maar het komt helaas ook voor dat de weigering ten onrechte is. Soms erkent de verzekeraar wel dat uw schade onder de dekking van de verzekering valt, maar wordt u het niet eens over de hoogte van de uitkering. Als u dan onjuiste informatie aanlevert om de hoogte van de uitkering te doen vaststellen, kan het zelfs zo zijn dat u alsnog uw recht op een schadevergoeding in het geheel verliest. Ook als u niet met opzet die onjuiste informatie heeft gegeven. Daarom is het van belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat. En daarbij geldt: hoe eerder, hoe beter.

Sociale zekerheidsrecht
Komt u in aanmerking voor een uitkering bijvoorbeeld vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of omdat u niet langer kunt voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan, maar wordt een uitkering aan u geweigerd, dan kunt u bij ons terecht. Ook als u een uitkering heeft ontvangen, maar deze vervolgens bij u wordt teruggevorderd.

Consumentenrecht
Het consumentenrecht biedt u bescherming tegen aankopen die niet voldoen aan de eisen die u daaraan mocht stellen. Maar dat recht moet u nog wel zien te halen. En daarbij kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.

Rijbewijs
Wij kunnen u bijstaan ingeval uw rijbewijs is ingevorderd vanwege een overtreding van de Wegenverkeerswet. Bijvoorbeeld omdat u met te veel alcohol op achter het stuur bent gekropen of te snel hebt gereden. Zowel in de procedure tegen het Openbaar Ministerie als de procedure tegen het CBR. Voor rijbewijszaken hanteren wij afzonderlijke tarieven om u zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

Incasso
U heeft werkzaamheden verricht of producten geleverd, maar uw rekeningen blijven onbetaald. Als de rekeningen niet betwist worden door uw debiteur of als voldoende vast staat dat u deze rekeningen terecht betaald wenst te krijgen, dan kunt u middels een incasso-kort geding uw rekeningen snel betaald krijgen. Ook wanneer een kort geding niet mogelijk is, kunnen wij de incasso voor u verzorgen.

Bestuursrecht
Onder het bestuursrecht vallen alle geschillen tussen burger en overheid die niet onder het strafrecht vallen. Wij kunnen u bijstaan als u de overheid nodig heeft, bijvoorbeeld voor een vergunning, of als de overheid u heeft opgedragen om iets te doen terwijl u meent dat zulks ten onrechte is.

Advies
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, kunnen wij u vanzelfsprekend ook in en vroeg stadium bijstaan, juist om geschillen later te voorkomen. Als u vroeg investeert in goed advies, kan dat u later advocaat- en proceskosten voorkomen. En slapeloze nachten natuurlijk.